Logo Eva Soukup

Změnte svůj život k lepšímu

Nenásilná komunikace jako cesta ke kvalitnějším vztahům

Mgr. Eva Soukup psychologické poradenství | psychoterapeut Plzeň
Mgr. Eva Soukup (Mikešová)

Mgr. Eva Soukup

Nabízím Vám pomoc a podporu pro zlepšení partnerských vztahů, při výchově dětí či hledání své životní cesty. A to prostřednictvím individuální (párové) konzultace či účasti na semináři.

Často se setkávám s tím, že návody a techniky bez změny postoje vedou k frustraci, „že nám to nefunguje“. Proto se při své práci zaměřuji na trvalou změnu přístupu ve vztazích k sobě samým i k druhým, která následně vede i ke změně vzorců chování a komunikace.

Pochopení vlastních pocitů a potřeb

Vycházím zejména z Nenásilné komunikace, tedy konceptu, který klade důraz na vnímání vlastních pocitů a potřeb i pocitů a potřeb druhých, pochopení toho, proč něco děláme či říkáme – a proč právě tímto způsobem (a zda to je pro náš život užitečné).

Provázím klienty tak, aby si dokázali správné odpovědi nalézt sami v sobě a nemuseli se obracet na autority pro správnou odpověď. 

Kurzy a semináře na míru | Online nebo prezenčně

Semináře

Zvu vás na workshopy Nenásilné komunikace, ale také na prakticky zaměřené semináře pro rodiče či učitele, například na téma výchovy, nástupu dětí do školky, výběru školy či zvládnutí dospívání.